25 tháng 10, 2014

Thông báo V/v thay đổi IP Server từ 103.3.244.85 sang 112.78.6.207

Thông báo V/v thay đổi IP Server từ IP cũ: 103.3.244.85  sang IP mới: 112.78.6.207
Thời gian bắt đầu chuyển dữ liệu dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 25/10/2014, trong khoảng thời gian này không thể update dữ liệu, khi quá trình hoàn tất chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách để quý khách thực hiện trỏ domain về IP mới để tiếp tục sử dụng.

Đối với domain chính của hosting sử dụng DNS của chúng tôi, chúng tôi sẽ chủ động chuyển đổi trỏ về IP hosting mới giúp quý khách.
Trong quá trình chuyển đổi IP Server website của Quý vẫn có thể hoạt động bình thường trừ việc dữ liệu cập nhật của Quý khách trong thời gian quá trình chuyển đỗi sẽ không được lưu.
Trân trọng!

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com - www.phattrien.net
Tel: +84-903-880905