27 tháng 7, 2015

Thông báo: Năng cấp và bảo trì Server 148

Thông báo: Hôm nay 27/7 chúng tôi năng cấp và bảo trì máy chủ, Server có IP: 112.78.6.148
Trong thời gian này đề nghị Quý khách không cập nhật dữ liệu lên web.
Website có thể tạm ngưng hoạt động. Sau khi nâng cấp và bảo trì xong, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách.
Những tên miền website ngoài server này vẫn hoạt động bình thường.Mong Quý khách thông cảm cho chúng tôi.
Mọi vấn đề vui lòng liên hệ: Email: phattrieninfo@gmail.com

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://phattrien.info - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com
Tel: +84-903-880905