29 tháng 7, 2015

Việc năng cấp và bảo trì Server 148 đã hoàn tất


Việc năng cấp và bảo trì Server có IP: 112.78.6.148 đã hoàn tất.
Tất cả các website đã hoạt động trở lại bình thường.
Cảm ơn Quý khách đã thông cảm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.


Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://phattrien.info - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com
Tel: +84-903-880905