3 tháng 5, 2013

TB bảo trì Server IP: 112.78.6.32

Kính Chào Quý khách

Do vấn đề phần cứng Server 112.78.6.32 dẫn đến chúng tôi phải bảo trì đột xuất, nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu.

Thời gian thực hiện theo dự kiến như sau:

Thời gian bắt đầu: 3h30 ngày 03/5/2013 Thời gian Kết thúc: 15h ngày 03/5/2013

Trong thời gian bảo trì mạng đột xuất sẽ không thể truy cập được website. Mong quý khách thông cảm về đợt bảo trì gấp này, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất đưa server trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com 
Tel: +84-903-880905 - 19006613