4 tháng 5, 2013

TB- Hoàng tất Server 112.78.6.32

Kính Chào Quý Khách

Thông báo về việc hoàn tất bảo trì Server 112.78.6.32

Do vấn đề phần cứng Server 112.78.6.32 dẫn đến chúng tôi phải bảo trì đột xuất, nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu. Mong quý khách thông cảm về việc bảo trì đột xuất này và hiện tại server đã hoạt động trở lại.

Một lần nữa xin lỗi và mong quý khách thông cảm về sự cố phần cứng của hệ thống.

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com 
Tel: +84-903-880905 - 19006613