19 tháng 7, 2013

Thông báo thay đổi bảng giá tên miền Quốc Tế

Thông báo thay đổi bảng giá tên miền Quốc Tế sẽ áp dụng bất đầu kể từ: 00h ngày 19 tháng 07 năm 2013 như sau.
Tên miền Việt Nam vẫn giữ nguyên giá cũ như sau.
- Giá trên chưa gồm VAT.
- Tên miền Quốc Tế VAT 10%.
- Tên miền Việt Nam VAT 0%.

Lưu ý: Những khách hàng đã đăng ký tên miền nhưng chưa thanh toán tính đến thời điểm 00h ngày 19 tháng 07 năm 2013 thì sẽ áp dụng mức phí mới này cho tên miền đã đăng ký trước đó.

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com   http://webnukeviet.com
Tel: +84-903-880905