31 tháng 10, 2013

Thông báo V/v bảo trì server có IP: 103.3.244.85

Chúng tôi sẽ tiến hành bảo trị server có IP: 103.3.244.85 vào lúc 23h ngày 31/10/2013 dự kiến hoàng thành lúc 03h 00 ngày 01/11/2013. Chúng tôi mong quý khách thông cảm về việc này.
Trong thời gian bảo trì toàn bộ Website của quý khách chạy trên server có IP: 103.3.244.85 sẽ ngừng hoạt động. Chúng tôi cố gắng hoàn tất sớm hơn để đưa website của quý khách trở lại hoạt động bình thường.
Một lần nữa rất mong sự thông cảm của quý khách về việc bảo trì server này.

Support TeamEmail: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - hotro@phattrien.net - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com 
Tel: +84-903-880905.