11 tháng 11, 2013

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN HOSTING SANG SERVER MỚI CÓ IP 112.78.6.39

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN HOSTING SANG SERVER MỚI CÓ IP 112.78.6.39

Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hosting chúng tôi sẽ tiến hành chuyển 1 số accuont chiếm nhiều resource hệ thống sang server mới.

Từ IP hosting : 112.78.6.15 sang IP 112.78.6.39

Thời gian bắt đầu chuyển dữ liệu dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 11/11/2013, trong khoảng thời gian này không thể update dữ liệu, khi quá trình hoàn tất chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách để quý khách thực hiện trỏ về IP mới để tiếp tục sử dụng.

Đối với domain chính của hosting sử dụng DNS của chúng tôi, chúng tôi sẽ chủ động chuyển đổi trỏ về IP hosting mới giúp quý khách.

Trân trọng,

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com 
Tel: +84-903-880905