19 tháng 11, 2013

Thông báo V/v chuyển hosting sang Server mới IP 103.3.244.85


Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hosting chúng tôi sẽ tiến hành chuyển đổi 1 số accuont chiếm nhiều resource hệ thống sang server mới.


Từ IP cũ: 125.253.119.16 sang IP mới: 103.3.244.85

Thời gian bắt đầu chuyển dữ liệu dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 19/11/2013, trong khoảng thời gian này không thể update dữ liệu, khi quá trình hoàn tất chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách để quý khách thực hiện trỏ về IP mới để tiếp tục sử dụng.

Đối với domain chính của hosting sử dụng DNS của chúng tôi, chúng tôi sẽ chủ động chuyển đổi trỏ về IP hosting mới giúp quý khách.

Support TeamEmail: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com 
Tel: +84-903-880905