28 tháng 6, 2015

Khuyến cáo về sử dụng tên miền quốc tế (.com, .net...):


Trong thời gian qua rất nhiều Website sử dụng tên miền quốc tế “.com” miễn phí hoặc giá rẻ đã bị mất quyền kiểm soát, tên miền bị cướp mà không cách gì khôi phục lại được, gây nhiều khó khăn cản trở cho công việc. Vì vậy tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt khi đã kinh doanh ổn định, phát đạt nên:

1/ Sử dụng tên miền “.vn” để đưa nội dung Website và quản trị Website của mình, chỉ đặt đường link nếu sử dụng thêm tên miền quốc tế để trong trường hợp khẩn cấp, mất quyền quản trị, VNNIC có thể can thiệp giúp đỡ. Tên miền “.vn” được pháp luật bảo vệ không bao giờ bị cướp mất.

2/ Hoặc đăng ký tên miền quốc tế “.com” với chính hãng (Công ty VeriSign, Network Solutions,..) phí cao nhưng quản lý an toàn nếu chỉ sử dụng tên miền quốc tế (tên miền VNNIC.NET của VNNIC với phí duy trì hàng năm là 34.99 đô la Mỹ).

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com 
Tel: +84-903-880905