28 tháng 6, 2015

Đăng ký, duy trì tên miền ".vn" không phải nộp thuế GTGT

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Chương IV Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì " Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet" là khoản phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước và không phải chịu thuế GTGT. Quy định này đã được Bộ Tài chính và Tổng cục thuế hướng dẫn chi tiết về chứng từ thu phí, lệ phí tên miền và chính sách thuế đối với hoạt động thu phí, lệ phí cấp tên miền:

1/ Công văn số 4544/BTC-CST ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý.

2/ Công văn số 2015/TCT-CS ngày 26/5/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn Nhà đăng ký thực hiện chính sách thuế về hoạt động thu phí, lệ phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet.

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://phattrien.info - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com
Tel: +84-903-880905