28 tháng 6, 2015

Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo:

1. Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức triển khai cấp tự do, miễn phí tên miền tiếng Việt theo quy định về phí, lệ phí tên miền tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC (Thông tin chi tiết tham khảo tại Website http://tênmiềntiếngviệt.vn hoặchttp://tenmientiengviet.vn)”.
2. Chính thức cấp phát ra cộng đồng tên miền cấp 3 ".vn" có 1 hoặc 2 ký tự kể từ ngày 10/01/2011, đồng thời thay đổi biểu phí đăng ký, duy trì tên miền theo quy định mới tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC.
Theo quy định tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC, kể từ ngày 10/01/2011, lệ phí đăng ký sử dụng mới và phí duy trì tên miền ".vn" giảm trung bình 30% so với mức phí trước đó. Chi tiết tham khảo tại đây.

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://phattrien.info - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com
Tel: +84-903-880905