8 tháng 9, 2015

THÔNG BÁO SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM tháng 5/ 2015.

Tình hình phát triển Internet tháng 5/ 2015. Statistics on Internet development upto 5/ 2015
 - Các loại hình thuê bao truy nhập Internet:
    Internet subscription statistic
 
 - Tổng băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX:
    VNIX bandwidth
137000  Mbps)
 -  Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX :
    Total VNIX Network Traffic
305539494  Gbytes
 -  Tổng số tên miền .vn đã đăng ký:
     Dot VN domain names
- 
 -  Tổng số tên miền đang duy trì trên hệ thống:
     Dot VN active domain names
314227 
 -  Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký:
     Vietnamese domain names
1071163 
 -  Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp :
     Allocated Ipv4 address
15664128  địa chỉ
 -  Số lượng địa chỉ IPv6 qui đổi theo đơn vị /64 đã cấp :
      Allocated Ipv6 address
85901049856 /64 địa chỉ

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://phattrien.info - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com
Tel: +84-903-880905