25 tháng 9, 2015

Thông báo v/v thay đổi lại bản giá tên miền Quốc tế.

Phát Triển xin trân trọng thông báo đến anh chị về việc thay đổi lại giá tên miền quốc tế.
Giá được cập nhật như sau: 
Tên miền Quốc TếPhí khởi tạoPhí duy trì / năm
.proMiễn phí400.000 VNĐ
.com | .net | .us | .org | .info | .biz Miễn phí280.000 VNĐ
.co.in | .net.in | .org.in | .firm.in | .gen.in | .ind.inMiễn phí240.000 VNĐ
.ccMiễn phí770.000 VNĐ
.wsMiễn phí270.000 VNĐ
.tvMiễn phí890.000 VNĐ
.mobiMiễn phí450.000 VNĐ
.eu (không được phép transfer)Miễn phí270.000 VNĐ
.asiaMiễn phí400.000 VNĐ
.meMiễn phí600.000 VNĐ
.telMiễn phí340.000 VNĐ
.coMiễn phí780.000 VNĐ
.com.co | .net.co | .nom.coMiễn phí450.000 VNĐ
.inMiễn phí470.000 VNĐ
.co.uk | .org.uk | .ltd.uk | .plc.uk | .me.ukMiễn phí360.000 VNĐ
.com.tw | .idv.tw | .game.tw | .ebiz.tw | .club.twMiễn phí800.000 VNĐ
.twMiễn phí930.000 VNĐ
.nameMiễn phí270.000 VNĐ
.xyzMiễn phí270.000 VNĐ
.photography | .technology | .photos | .equipment | .gallery | .graphics
lighting | .directory | .today | .tips | .company | .systems | .management | .center
Miễn phí490.000 VNĐ
.guru | .land | .bike | .clothing | .plumbing | .singles | .camera | .estate
.contractors | .construction | .kitchen | .enterprises | .tattoo | .shoes
 .sexy | .domains | .academy | .computer
Miễn phí750.000 VNĐ
.support | .email | .solutionsMiễn phí4.042.000 VNĐ
.training | .buildersMiễn phí4.300.000 VNĐ
Xem thên thông tin chi tiết tại: http://phattrien.net/home/Ten-mien-quoc-te.html
Lưu ý: Bảng giá trên sẽ được áp dụng từ 00h ngày 24/09/2015 trên toàn hệ thống web trực thuộc của Phát Triển
Những đơn hàng, dịch vụ đã được kích hoạt, gia hạn nhưng chưa được thanh toán tính đến hết ngày 25/09/2015 và sau 00h ngày 26/09/2015 thì sẽ được tính theo bảng giá mới.
Bảng giá trên có giá trị đến hết ngày 31/12/2017.  
Từ ngày 1/1/2018 sẽ áp dụng bảng giá này: 

Support Team
Email: Support@phattrien.net - phattriennet@gmail.com  - Y!H: phattriennet
Website: http://phattrien.net - http://phattrien.info - http://athietkeweb.com - http://NukevietCMS.com
Tel: +84-903-880905